f0127937_1255922.jpg

by kakazaru | 2014-12-30 23:25 | 遊び

「偶然な日」

f0127937_1513959.jpg

by kakazaru | 2014-12-28 23:50 | ひとりごと

「夕方、チャリで」

f0127937_162819.jpg

by kakazaru | 2014-12-21 23:04 | ひとりごと